fbpx
Select Page

 

PRAVILA PONAŠANJA NA PLOVILU ZA KLIJENTE

Potvrđujem da sam razumio/jela i da ću se pridržavati dolje navedenih pravila ponašanja za vrijeme mog kabinskog kružnog putovanja sa Konoko turističkom agencijom:

1. Maske se moraju nositi cijelo vrijeme osim u slijedećim situacijama: 

– za vrijeme boravka u svojoj kabini

– za vrijeme objeda / pića

– za vrijeme boravka u moru

Gosti su dužni ponijeti svoje maske – min 4 maske po danu

2. Socijalnu distancu potrebno je održavati cijelo vrijeme. Plovila na kojima se iznajmljuju kabine imaju dovoljno prostora, te je održavanje socijalne distance moguće. Kapetan i posada će savjetovati goste gdje se mogu zadržavati kako bi se poštovala socijalna distanca.

3. Ruke se moraju temeljito oprati i dezinficirati. Osobna higijena se mora provoditi na najvišoj razini.

4. Za vrijeme izleta, socijalna distanca se mora provoditi i maske se moraju nositi. Upute lokalnih vodiča se moraju slijediti. Predmeti koji nisu sigurni ili su potencijalno riskantni za dobivanje covid 19 infekcije, ne smiju se unositi na plovilo.

5. Cipele se moraju prilikom svakog dolaska na plovilo skinuti i dezinficirati sa dezinfekcijskim sredstvom. Cipele se trebaju držati u posebnim plastičnim vrećicama nakon dezinfekcije.

6. Savjetujemo gostima da svaki dan mjere tjelesnu temperaturu.

7. Osoba koja primijeti bilo koji od simptoma COVID 19 infekcije, mora odmah o tome obavijestiti kapetana.

Razumijem i prihvaćam da kapetan ima dužnost pobrinuti se da se poštivaju pravila ponašanja